Понеділок, 19.04.2021, 10:46
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаємо Вас Гість | RSS

Офіційний сайт Караван-Солодківської ЗОШ I - III ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області
Меню сайту
Освітні ресурси
Погода в Караван-Солодкому
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2020 » Лютий » 7 » Статут закладу
11:34
Статут закладу

                                                                                                                                                           Затверджено

Голова Марківської районної ради

___________________А.К.Лигута

                                                                                                                                                                                                                           відповідно до рішення

                                                                                                                                                                                                                            Марківської районної ради

                                                                                                                                                                                                                             від«_____»___________

 

 

 

 

Статут

 

 

Караван-Солодківська

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

Марківської районної ради

Луганської області

 

(в новій редакції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караван-Солодкий

2018

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Караван-Солодківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Марківської районної ради Луганської області знаходиться у комунальній власності.

Повна назва: Караван-Солодківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Марківської районної ради Луганської області

Скорочена назва: Караван-Солодківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 1. Юридична адреса загальноосвітньої школи:

Луганська область, Марківський район, село Караван-Солодкий, вулиця Центральна, будинок 18, 92441

 1. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер -32196481
 2. Засновником навчального закладу є:

Марківська районна рада

4.1. В частині делегованих повноважень загальне керівництво закладом освіти здійснює Марківська районна державна адміністрація, згідно ст..22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Марківської районної ради 7 скликання 4сесії від 18.02.2016 року №4/7.

 1. Караван-Солодківський загальноосвітній навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про

загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказом МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням та Статутом такого закладу.

 1. Головною метою навчального закладу є забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
 2. Головним завданням навчального закладу є:

Кведи :

85.20- початкова освіта

85.31 – загальна середня освіта

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;

- створення умов для всебічного розвитку дитини шкільного віку;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв державної і рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної

самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення, виховання в учнів поваги до Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду, реалізація права учнів на вільне формування політичних та світоглядних переконань,

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

 1. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності;

- дотримання фінансової дисципліни.

 1. У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

10. Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

- встановлювати форму для учнів.

11. Класи у закладі формуються за погодженням з відділом освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

Навчальний заклад, розташований у селі, формує класи з урахуванням демографічної ситуації, а в разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, - організують заняття за індивідуальною формою навчання.

 1. Індивідуальне навчання у навчальному закладі організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.
 2. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Караван-Солодківським ФАПом та Марківською ЦРЛ.
 3. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.
 2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план навчального закладу комунальної власності погоджується педагогічною радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління - районним відділом освіти Марківської райдержадміністрації. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків ( щоденний, тижневий ) та режим роботи ( щоденний, річний).
 3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу використовують рекомендовані МОН України програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
 4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.
 5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюються за наказом директора на підставі особистої заяви ( для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх заміняють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження ( копії ), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти ( крім дітей, які вступають до першого класу ). У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року на навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявністю особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
 6. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
 7. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого наказами МОНУ , робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації.
 8. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
 9. Тривалість уроків у закладі становить: у 1 - х класах - 35 хвилин, у 2 -4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х -45 хвилин.
 10. Заміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту та державної санітарно - епідеміологічної служби.
 11. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.
 12. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно - гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу та працівниками СЕС.
 13. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).
 14. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
 15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно - гігієнічних вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів

 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладів визначаються МОН.
 2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.
 3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

 1. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з відділом освіти . При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
 2. Доцільність виставлення учням оцінки з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності та критерії виставлення такої оцінки визначаються статутом закладу. До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.
 3. Навчання у випускних (4 - х, 9-х , 11- х ) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.

В окремих випадках учні за станом здоров'я з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

 1. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не

засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого - педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах - інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

8. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

 1. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову,повну загальну середню освіту ). Зразки документів про базову загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 2. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту. Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно - технічного навчального закладу І - II рівня акредитації.

Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас), видається атестат про повну загальну середню освіту. Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно - технічного навчального закладу, вищих навчальних закладах усіх типів та форм власності.

 1. Випускникам 9,11-х, класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

 1. За відмінні успіхи в навчанні учні 2 – 8,10 - х, класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II,ІІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту та атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.
 2. Свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестат про повну загальну середню освіту ,відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, похвальних грамот та листів здійснюється МОН, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, відповідними місцевими органами управління освітою.

Виховний процес у навчальному закладі

 1. Виховання учнів у закладах здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 2. Цілі виховного процесу в закладах визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно - правових актах. 3. У закладах забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів закладів до вступу в будь - які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється. 4. Дисципліна в закладах дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально - виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.
 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 1. Учасниками навчально - виховного процесу в закладі є учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх заміняють. 2. Статус, права та обов'язки учасників навчально - виховного процесу, їх права та обов'язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Положенням, статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу. 3. Учень - особа, яка навчається і виховується в закладі. 4. Учні закладу мають гарантоване державою право на: - доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та комунальному закладі; - вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять; - безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; - користування навчально - виробничою, науковою, матеріально - технічною, культурно – спортивною базою закладу; - участь в різних видах навчальної, науково - практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; - отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг; - перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріативної та варіативної частини; - участь в роботі органів громадського самоврядування закладу; - участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо; - повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; - захист від будь - яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність. 5. Учні закладу зобов'язані: - оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; - підвищувати свій загальний культурний рівень; - брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом; - дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників; - виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу; - брати участь у різних видах трудової діяльності; - дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально - виховного процесу; - дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу; - дотримуватися правил особистої гігієни.
 2. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
 3. За невиконання учасниками навчально - виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.
 4. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.
 5. До педагогічної діяльності у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.
 6. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про

працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується у державних і комунальних закладах (відділом освіти ).

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

 1. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально - дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно - правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.
 2. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

 1. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель (вихователь) - методист», «педагог - організатор - методист» та інші.

 

 1. Педагогічні працівники закладу мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

- брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально - виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації; проводити в установленому порядку науково - дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально - виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності;

 1. Педагогічні працівники закладу зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженими МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також - збереженню їх здоров'я; виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту); брати участь у роботі педагогічної ради; виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу; готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків; постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури; виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою; вести відповідну документацію. 16. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством. 17. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу. 18. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право: обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей; створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; звертатися до відділу освіти, молоді та спорту, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційний діяльності закладу; брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально виховного процесу та зміцнення матеріально - технічної бази закладу; на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах. 19. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані: створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь - якою формою навчання; забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу; поважати честь і гідність дитини та працівників закладу; постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 20. Інші права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені статутом закладу та відповідними договорами. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 1. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

 1.  
Переглядів: 92 | Додав: ivanov65 | Рейтинг: 0.0/0
Змінити мову сайту
Форма входу
Пошук
Сьогодні
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Останні новини
Хмарка тегів